MUDr. R. Srkal
MUDr. Rostislav Srkal
Šumavská 26, České Budějovice

Soukromá neurologická praxe MUDr. Rostislava Srkala zahájila činnost dne 1. ledna 2012. Navazuje plynule na ambulanci s dlouholetou historií, a to od roku 1995, kdy byla založena MUDr. Lídou Hadáčkovou. Dále od roku 2006 až do konce roku 2011 byla provozována MUDr. Evou Formánkovou.
Ambulance poskytuje komplexní péči v oboru neurologie. Její náplní je tedy diagnostika, léčba a dispenzarizace pacientů s neurologickými chorobami. Obor neurologie se zabývá problematikou nemocí nerovové soustavy, jednak centrální (onemocnění mozku a míchy),a jednak periferní (onemocnění jednotlivých nervů). Pacientům je poskytována péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny.
V rámci léčebné péče zajišťujeme aplikaci infúzních roztoků a injekcí přímo v naší ordinaci. Eventuálně lze podání infúzí realizovat na Poliklinice Jih či v Nemocnici České Budějovice, a.s.
Od září roku 2014 zajišťujeme i vyšetření ve vlastní EEG laboratoři.
Další diagnostickou péči (tedy Rtg, CT, MRI, EMG, sonografické vyšetření, laboratorní náběry…) zajišťujeme prostřednictvím smluvních partnerů. Dle potřeby máme návaznost na lůžkovou neurologii a neurochirurgii Nemocnice České Budějovice, a.s..