MUDr. R. Srkal

MUDr. Rostislav Srkal
Šumavská 26, České Budějovice

Soukromá neurologická praxe MUDr. Rostislava Srkala zahájila činnost dne 1. ledna 2012. Navazuje plynule na ambulanci s dlouholetou historií, a to od roku 1995, kdy byla založena MUDr. Lídou Hadáčkovou. Dále od roku 2006 až do konce roku 2011 byla provozována MUDr. Evou Formánkovou.
Ambulance poskytuje komplexní péči v oboru neurologie. Její náplní je tedy diagnostika, léčba a dispenzarizace pacientů s neurologickými chorobami. Obor neurologie se zabývá problematikou nemocí nerovové soustavy, jednak centrální (onemocnění mozku a míchy),a jednak periferní (onemocnění jednotlivých nervů). Pacientům je poskytována péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny.
V rámci léčebné péče zajišťujeme aplikaci infúzních roztoků a injekcí přímo v naší ordinaci. Eventuálně lze podání infúzí realizovat na Poliklinice Jih či v Nemocnici České Budějovice, a.s.
Od září roku 2014 zajišťujeme i vyšetření ve vlastní EEG laboratoři.
Další diagnostickou péči (tedy Rtg, CT, MRI, EMG, sonografické vyšetření, laboratorní náběry…) zajišťujeme prostřednictvím smluvních partnerů. Dle potřeby máme návaznost na lůžkovou neurologii a neurochirurgii Nemocnice České Budějovice, a.s..

MUDr. Rostislav Srkal
ordinace@srkal-neurologie.cz

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, má atestaci v oborou neurologie I. (r.1998) a II. (r.2002) stupně, kurz EEG, kurz cytologie mozkomíšního moku. Je členem České lékařské komory, České neurologické společnosti ČSL JEP a členem Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČSL JEP. Účastní se neurologických kongresů, jak v zahraničí, tak i České republice. Využívá letité zkušenosti z práce na neurologickém oddělení Nemocnice České Budějovice a.s., kde byl v zaměstnaneckém poměru od r. 1995. Působil na lůžkové části, v akutní ambulanci, na jednotce intenzivní péče a v ambulanci pro léčbu roztroušené sklerózy, dále v biochemické laboratoři, kde odečítá cytologie mozkomíšního moku (tuto službu zajišťuje i v současnosti). Svoji profesní kariéru v nemocnici zakončuje na pozici zástupce primáře neurologického oddělení.

Zdeňka Muchnová
info@srkal-neurologie.cz

Je plně kvalifikovaná zdravotní sestra s dlouholetou praxí na neurologické ambulancí, má osvědčení ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.